1. Zapisy do przedszkola prowadzimy przez cały rok.
  2. Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
  3. Dla dzieci, dla których zabrakło miejsc w przedszkolu, tworzona jest lista rezerwowa.
  4. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w biurze kompletu dokumentów.
  5. Liczba miejsc w przedszkolu jest ograniczona.

Na komplet dokumentów, który należy złożyć w biurze, składają się:

  • karta przedszkolaka
  • karta zdrowia dziecka
  • podpisana umowa
  • potwierdzenie wpłacenia wpisowego

Za datę przyjęcia dokumentów przyjmuje się dzień wpłynięcia wszystkich dokumentów.
Przed lub w dniu złożenia dokumentów wymagana jest rozmowa  rodziców z dyrektorem Przedszkola. Spotkanie takie jest indywidualne i można ustalić jego termin, kontaktując się z biurem. Jest to integralna część naboru, która umożliwia zapoznanie się ze statutem Przedszkola oraz porozmawianie o dziecku i  oczekiwaniach rodziców.
Wpłaty wpisowego  należy dokonać na konto bankowe:

Alior Bank

78 2490 0005 0000 4500 2548 6500

Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do Placówki z powodu braku miejsc, Przedszkole zwraca wpłacone  wpisowe.