Solidna nauka języka angielskiego
Znajomość języka angielskiego to dziś podstawa. Żeby dobrze zacząć, nasze dzieci od najmłodszych lat mają kontakt z językiem obcym. Nauczanie przebiega w sposób naturalny z wykorzystaniem zabaw, gier edukacyjnych, śpiewu. Zajęcia prowadzone są w grupach 6 - 12 osobowych, przez nauczyciela anglistę z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Lektor w trakcie zajęć mówi do dzieci wyłącznie w języku angielskim.


Zajęcia umuzykalniające
Zamierzamy rozwijać zdolności i zainteresowania muzyczne dzieci. Przygotowywać ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Rozbudzić zainteresowanie i trwałe zamiłowanie do muzyki. Nauczyć dostrzegać jej piękno oraz czerpać z niej radość. Nasz program edukacji muzycznej oparty jest o zasadę; „ Nie ma ludzi niemuzykalnych - są tylko nieodkryte talenty.” Wierzymy, że nasze dzieci odkryją radość płynącą z muzykowania poprzez:

 • rytmikę - 2 razy w tygodniu - wszystkie grupy wiekowe - prowadzący: nauczyciel z wyższym wykształceniem muzycznym
 • taniec - 1 raz w tygodniu - od 4 lat - prowadzący - instruktor tańca
 • zumba kids - 1 raz w tygodniu
 • ruch przy muzyce, aktywne słuchanie muzyki, śpiew, grę na instrumentach perkusyjnych (to stałe formy w naszym przedszkolu)

Ciekawie i barwnie przeprowadzone zajęcia to klucz do bardzo dobrych efektów w procesie kształcenia muzycznego „małego muzyka” i jego chętnego uczestniczenia w zajęciach. Dlatego Przedszkole NUTKI stawia na profesjonalistów w tej dziedzinie.
Wczesne wychowanie muzyczne dla dziecka jest kapitałem, który będzie procentował przez całe życie.

Zajęcia dodatkowe
Oprócz codziennych zajęć muzycznych i językowych proponujemy bogatą ofertę dydaktyczną oraz mnóstwo zajęć dodatkowych takich jak:

 • glottodydaktykę
 • rytmikę
 • zumbę kids
 • taniec
 • eksperymenty kulinarne
 • zajęcia plastyczne i ceramiczne
 • warsztaty teatralne
 • koncerty i przedstawienia na terenie przedszkola
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • zajęcia kynoterapeutyczne z pieskiem Largo
 • wyjścia i wyjazdy (koncerty, muzea, galerie, teatr)
 • wycieczki krajoznawcze


Wychowanie
W Przedszkolu NUTKI dzieci rozpoczynają każdy tydzień  opowieścią biblijną i na przykładzie postaci biblijnych poznają chrześcijańskie wartości. Przez kolejne dni tygodnia poznane prawdy będą utrwalały.
Jesteśmy świadomi, że przedszkole jest miejscem, w którym spotykają się dzieci z różnych środowisk chrześcijańskich. Dlatego opieramy się na wartościach wspólnych dla wszystkich wierzących chrześcijan. Dzieci będą poznawały ponadczasowe i uniwersalne prawdy oparte na Piśmie Świętym. Wierzymy, że na takiej podstawie mamy szanse zbudować przedszkole, w którym dziecko nie tylko będzie zdobywało wiedzę, rozwijało umiejętności, ale gdzie będzie kształtowany jego charakter.


Małe grupy
Przedszkole NUTKI będzie przedszkolem względnie małym. Zakładamy, że w grupie nie będzie więcej niż 10 - 18 dzieci, a w przedszkolu ograniczona, mała liczba grup. Taka wielkość daje możliwość budowania dobrych relacji pomiędzy dziećmi a wychowawcami na poziomie grupy, a na poziomie przedszkola zapewnia brak anonimowości - każdy będzie miał możliwość poznania wszystkich. Chcemy stworzyć przedszkole bezpieczne, w którym nauczyciel jest zainteresowany każdym dzieckiem i może poznać każde dziecko - jego możliwości, trudności, marzenia i sukcesy. Kameralność naszego przedszkola będzie sprzyjała wychowaniu i wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

 

Konsultacje logopedy
W naszym przedszkolu istnieje możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji z logopedą. Dzięki temu mają Państwo okazję do zweryfikowania swoich wątpliwości czy niepokojów związanych z rozwojem mowy swojego dziecka.


Wsparcie dla rodziców
Zamierzamy organizować tematyczne, cykliczne wykłady dla rodziców, aby wspomóc Państwa w procesie wychowania dzieci jak i we własnym rozwoju.
Kończąc naukę w naszym przedszkolu - wszystkie 5 i 6-latki będą oceniane indywidualnie przez muzyka, który  poinformuje rodziców o zdolnościach i możliwościach dziecka. Ocena pomoże rodzicom  podjąć decyzję, co do dalszej muzycznej edukacji dziecka.


Daj dziecku szansę na spokojny, wszechstronny i dobrze zorganizowany rozwój!