Czesne:

- 850 zł opłata miesięczna

- 500 zł opłata administracyjna - bezzwrotna, jednorazowa opłata pobierana przy zapisie dziecka, której wpłacenie gwarantuje rezerwację miejsca w placówce.
Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte z powodu braku miejsc, przedszkole zwraca wpłaconą  opłatę.

Rodzice uiszczają dodatkowo opłatę za:

 • ubezpieczenie - raz do roku
 • podręcznik (konieczny do zajęć edukacyjnych) - raz do roku
 • wyżywienie (3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek)

Opłata za wyżywienie wynosi 20,00 zł (za każdy dzień).
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwracamy Państwu równowartość dziennej stawki żywieniowej pod warunkiem zgłoszenia absencji.


UWAGA!
Zniżka dla rodzeństwa: 

zapisane do Placówki rodzeństwo Dziecka już uczęszczającego do Przedszkola korzysta ze zniżki w wysokości 100,00 zł.

 


 

 W ramach opłaty miesięcznej oferujemy:

 • profesjonalną opiekę pedagogiczną
 • zajęcia edukacyjne według podstawy programowej zatwierdzonej przez MEN
 • zajęcia dodatkowe (j. angielski - 3x w tygodniu, zajęcia muzyczno-rytmiczne-2x  w tygodniu, taniec-1x w tygodniu, zajęcia umuzykalniające-1x w tygodniu, ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami korektywy, warsztaty plastyczne i ceramiczne, opowieści biblijne, ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi, eksperymenty kulinarne, zajęcia przyrodnicze, warsztaty teatralne)
 • konsultacje logopedy
 • bilety do instytucji kulturalnych (kino, teatr, wystawy)
 • wycieczki
 • imprezy na terenie przedszkola (zabawy, teatrzyki, bale, koncerty)
 • coroczną wyprawkę.

 

PŁATNOŚCI należy dokonać na konto:  Alior Bank

78 2490 0005 0000 4500 2548 6500