Naszym celem jest stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego, fizycznego, emocjonalnego i duchowego.
Istniejemy po to by zapewnić wysoki poziom nauczania oraz wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci. Pragniemy rozwijać talenty każdego dziecka, aby umiejętnie dzieliło się nimi z otaczającym światem.

Chcemy aby każde dziecko po ukończeniu przedszkola:

  • miało właściwy obraz siebie oraz poczucie własnej wartości
  • jasno wyrażało swoje myśli , emocje i potrzeby
  • potrafiło nawiązać właściwe relacje z rówieśnikami
  • było otwartym i niosącym radość dzieckiem
  • miało świadomość konsekwencji swoich decyzji
  • wzrastało w posłuszeństwie i dyscyplinie